• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Sastanak sa ministrom za boračka pitanja u KS

Avdija Hasanović, direktor JP “Olimpijski bazen Otoka”, sa saradnicima, te Dr. Edin Buljugić u ime Medicinskog centra Sporticus, danas su posjetili ministra za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo, Muharema Fišu. Tom prilikom ministar je upoznat sa kapacitetima i ponudom Bazena i Sporticusa.

Predloženi su modaliteti eventualne saradnje, a o čemu će se dodatno razgovarati u narednom periodu.