• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 15. aprila, a utorak - četvrtak - subota (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 27. aprila. U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Sastanak sa članovima Koordinacije boračkih udruženja KS

Članovi Koordinacije boračkih udruženja Kantona Sarajevo, posjetili su Olimpijski bazen Otoka u četvrtak 16. februara 2017. godine.

Prilikom posjete razgovaralo se o realizaciji eventualnih rekreativnih i projekata medicinske rehabilitacije.

Predstavnici JP “Olimpijskog bazena Otoka” i Medicinskog centra “Sporticus” predstavili su sadržaje i usluge, koje bi mogli koristiti svi članovi udruženja Koordinacije boračkih udruženja Kantona Sarajevo.

Koordinacioni odbor izrazio je zadovoljstvo, što se na jednom mjestu mogu rekreativno baviti sportom, te koristiti usluge medicinske reahabilitacije. Zajednički stav je da se u najskorije vrijeme u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo konkretizuju dogovori, po kojima će boračka populacija postati redovni korisnici usluga Bazena.