• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Rekonstrukcija članka na toplovodnom kotlu K-1

Nakon pucanja članka na toplovodnom kotlu K-1, pristupilo se nabavci i rekonstrukciji istog.

Radove na mašinskim instalacijama izvela je firma “E+E+E-Energy” d.o.o. Sarajevo, a za nadzor radova JP “Olimpijski bazen Otoka” imenovalo je Nadzorni tim.

Radovi su se izvodili u više etapa:

– ispuštanje vode iz sistema;
– demontaža dimnjaka;
– demontaža oplate;
– demontaža starog članka;
– izbacivanje starog članka;
– postavljanje novog članka i spajanje;
– spajanje kotla na cjevovod;
– punjenje kotla;
– testiranje kotla;
– punjenje kotla na radni pritisak i puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera – OD “Batistuti” Sarajevo.