• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

PREVENTIVNE MJERE za rad radnika i ponašanje korisnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o

1. Ovim Prventivnim mjerama se precizno definiše i nalaže postupanje radnika i ponašanje korisnika u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo u trenutnim okolnostima;

1.1. Radnici koji rade na radnom mjestu blagajnik na pos kasi i radnici unutrašnje službe fizičke zaštite obavezni su nositi vizir prilikom napuštanja radnog mjesta;

1.2. Radnici službe sporta, edukacije i rekreacije prilikom rada u teretani obavezni su nositi vizir ili masku;

1.3. Radnici koji rade na radnom mjestu spasilac iz vode obavezni su nositi masku;

1.4. Svi ostali radnici koji dolaze u kontakt sa korisnicima usluga obavezni su nositi masku i poštovati fizičku distancu od najmanje 2 metra;

1.5. Dezinfekciju objekta vršit će radnici sektora tehničkih poslova i obavezni su prilikom vršenja dezinfekcije nositi masku;

1.6. Zabranjuje se izdavanje i korištenje svlačionica korisnicima usluga. Korisnici usluga koristit će kabine za presvlačenje;

1.7. Kontrolu obavezne dezinfekcije korisnika prilikom ulaska u objekat vrše radnici unutrašnje službe fizičke zaštite, a odgovorna osoba je šef službe fizičke zaštite;

1.8. Dezinfekciju prostora tuševa, plivališta i drugih prostora vrši sektor tehničkih poslova, a odgovorna osoba je pomoćnik direktora ze tehničke poslove;

1.9. Objekat se zatvara u periodu od 13:00 – 14:00 sati radi dezinfkecije svih prostora, a istu obavljaju radnici sektora tehničkih poslova uz nadzor pomoćnika za tehničke poslove;

1.10. Organizaciju škole plivanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo realizovat će radnici službe sporta, edukacije i rekreacije, a odgovorna osoba je menadžer za sportske i programske sadržaje;

1.11. Zadužuje se menadžer za sportske i programske sadržaje da korištenje svlačionica za školu plivanja u organizaciji JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo prilagodi naprijed navedenim
preventivnim mjerama;