• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Preuzimanje diploma za korisnike Intenzivne škole plivanja

Poštovani polaznici Intenzivne škole plivanja,

Obavještavamo vas da vaše diplome o pohađanju ove obuke možete preuzeti na sportskoj recepciji objekta, svaki dan u periodu 07:00 – 22:00 sata.

Zahvaljujemo što ste odabrali Olimpijski bazen Otoka i vidimo se u narednoj sezoni Intenzivne škole plivanja.