• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 24. FEBRUARA; utorak, četvrtak, subota od 02. MARTA.

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2020.godini

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2020.godini za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.