• Grupe Škole plivanja: 1) pon - sri - pet, 2) uto - četv - sub; Obje grupe podijeljene su po uzrastu u terminima: 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00 sati. subotom 09:00 - 12:00 sati. Najmlađi uzrast je napunjenih 5 godina. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Potpisani ugovori sa novim uposlenicima

U sklopu Programa sufinansiranja zapošljavanja „800+“, koji realizira JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, JP „Olimpijski bazen Otoka“ danas je potpisalo ugovore o radu sa šest novih uposlenika.

S ciljem realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ pozvalo je poslodavce da prijave potrebu
za zapošljavanjem novih radnika koji pripadaju kategorijama socijalno isključenih.

JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo je sa uposlenicima ugovore potpisalo na puno radno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, a iznos od 600,00 KM za svakog od njih mjesečno će refundirati Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Potpisivanju sa uposlenicima, prisustvovao je i Igor Kamočaji, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Na ovaj način Bazen je dobilo kadrove, koji će doprinijeti kvalitetnijoj realizaciji aktuelnih projektno-programskih, te započeti nove aktivnosti na polju edukacije, sporta i rekreacije.