• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 16. JANUARA; utorak i četvrtak počinju od 09. FEBRUARA;

POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI ODOBRENIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SARAJEVA

Dana 08.06.2016. potpisan je Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2016. god. između, Grad Sarajevo, koga zatupa gradonačelnik prof.dr. Ivo Komšić i JP¨Olimpijski bazen Otoka¨ d.o.o. Sarajevo, koji zastupa gosp. Avdija Hasanović, direktor.

Predmet Ugovora je realizacija odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00 KM za Projekat škole plivanja, edukacije neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

JP “Olimpijski bazen Otoka” će u svom objektu i sa svojim materijalnim i personalnim resursima organizovati i realizovati Projekat po istoj metodologiji, po kojoj su realizovani raniji projekti škole plivanja finansirani iz budžeta Grada Sarajeva.