• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Potpisan ugovor o međusobnoj saradnji sa Fakultetom za sport i tjelesni odgoj

Dekan Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu Nusret Smajlović, Generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Namik Hodžić i direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” Avdija Hasanović, u cilju obezbjeđenja adekvatno obučenih i certificiranih spasilaca iz vode, a u skladu sa svojim nadležnostima u edukaciji i obuci stručnog kadra, jučer su zaključili Sporazum o poslovnoj saradnji.

Predmet Sporazuma je organizacija i realizaciji Kursa i certificiranje spasilaca iz vode za potrebe Olimpijskog bazena Otoka u Sarajevu, kao i drugih sličnih objekata u FBiH. Sporazum je potpisan u cilju realizacije neprofitnih programskih aktivnosti, čime se podstiče razvoj sporta i sportskog duha.

Cilj kursa je osposobljavanje kandidata za poslove i zadatke spasioca iz vode što uključuje usvajanje teoretskih i praktičnih znanja i praktičnih vještina koja se odnose na pružanje pomoći, spašavanje i medicinski tretman (reainmacija) iznemoglom plivaču – utopljeniku.

Teoretska predavanja, praktičnu nastavu, inicijalno i finalno testiranje će realizovati nastavno osoblje Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Crveni križ općine NoviGrad Sarajevo, a asistirat će im saradnici i realizatori za programske aktivnosti JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Osposobljavanje kandidata za poslove i zadatke spasioca iz vode će se realizovati po programu kojeg će pripremiti Fakultat sporta i tjelesnog odgoja i Crveni krst/križ, a koji sadrži ukupno 72 časa nastave.
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja i Olimpijski bazen Otoka su nosioci aktivnosti za ukupno 61 čas kursa (teoretska nastava, praktična nastava, inicijalno i finalno testiranje), Crveni križ je nosilac aktivnosti za ukupno 11 časova kursa (9 časova predavanja plus 2 časa finalnog testiranja).

Mjesto održavanja kursa je objekat Olimpijskog bazena Otoka Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 83b.

Termin održavanja kursa će se odrediti naknadno. Po završetku kursa polaznicima obuke koji su uspješno prošli finalna testiranja uručit će se certifikat o položenom ispitu za spasioca iz vode.