Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, danas, 20.03.2023. godine upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo

Potpisivanju su pristupili v.d. dekan Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, prof.dr. Ifet Mahmutović i direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo dr Avdija Hasanović.

Potpisani sporazumi definišu zajednički interes i želju za uspostavljanje različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa u oblastima djelatnosti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

Saradnja između potpisnica Sporazuma u odgovarajućim oblastima odvijat će se u sljedećim oblicima:

  • Projektno djelovanje;
  • Testiranje, mjerenje i evaluacija;
  • Planiranje i programiranje specifičnih procesa;
  • Razmjena kadrova;
  • Saradnja i društveno djelovanje;
  • Edukacija;
  • Neformalni oblici edukacije;
  • Organizacija seminara, konferencija i naučnoistraživačkih radionica;
  • Druge aktivnosti u skladu sa djelatnostima ova dva pravna lica.