23. maja, 2024. godine su u prostorijama Olimpijskog bazena Otoka, načelnik Općine Stari Grad, g. Irfan Čengić i direktor JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o, g. Avdija Hasanović, potpisali Sporazum o realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola Općine Stari Grad za školsku 2023/2024. godinu.

Potpisivanjem Sporazuma, Općina Stari Grad će podržati, planirati i koordinirati Projekat obuke neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola na svojoj teritoriji, čija se realizacija odvija na Olimpijskom bazenu Otoka, dok Bazen obezbjeđuje prijevoz polaznika obuke na relaciji Škola–Bazen-Škola, te stručno osoblje za obuku polaznika ovog društveno korisnog Projekta.

Iskustvo naših instruktora, profesora sporta i tjelesnog odgoja, pokazalo je da je za kategoriju neprilagođenih neplivača ovaj ciklus dovoljan za navikavanje, adaptaciju i osnovne elemente kretanja i prilagodbe na vodenu sredinu, čime su se stvorili osnovi preduslovi za dalju obuku tehničkih elemenata plivanja.