• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 23. NOVEMBRA; utorak i četvrtak počinju od 15. DECEMBRA;

Potpisan Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

Avdija Hasanović, direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” i Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, danas su potpisali Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.
Sporazumom se utvrđuje način realizacije škole plivanja za učenike petog razreda osnovnih škola koje se nalaze na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Strane potpisnice saglasne su da projekat škole plivanja obuhvata sve zainteresirane učenike V razreda osnovnih škola sa područja Općine Novi Grad, za neplivače (učenje osnova plivanja) i plivače (usavršavanje sportskih tehnika plivanja) u školskoj 2014/2015 godini.