• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2021/07/Poslovnik-o-radu-Komisije.pdf