• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Posjeta studenata Internationa BURCH University

Studenti International BURCH University jučer su posjetili Olimpijski bazen Otoka, gdje su imali priliku da obiđu kompletan objekat i vide na koji način funkcionira ovaj kompleks. Posjeta studenata predstavlja nastavak predavanja, koje je o Olimpijskom bazenu započeo arhitekta Faruk Kapidžić.Domaćin – pomoćnik direktora za tehniku u JP “Olimpijski bazen Otoka” potrudio se da studentima pokaže i približi tehnička rješenja od kojih zavisi rad Bazena. Svoje interesovanje studenti su iskazali brojnim pitanjima o različitim segmentima rada Bazena.