Ministrica u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naida Hota-Muminović, sa direktorima osnovnih škola, posjetila Olimpijski bazen Otoka.
Prilikom posjete, prisustvovali su realizaciji Projekta škole plivanja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

Direktor JP “Olimpijski bazen Otoka” sa saradnicima, prezentirao je detalje o Projektu, probleme, te moguće načine kako ih riješiti.

Kako u prošloj kalendarskoj godini, neke od sarajevskih općina u svojim budžetima nisu planirale sredstva za Školu plivanja zbog koronavirusa, došlo je do problema da u školskoj 2021/22. nema dovoljno finansijskih sredstava za realizaciju Projekta za sve učenike. Ovaj propust pokušat će riješiti Ministarstvo, a prije početka školske 2022/23. godine u saradnji sa općinama dogovoriti sistemsko riješenje finansiranja.

Direktori osnovnih škola iznijeli su svoje viđenje Projekta i probleme sa kojima se susreću tokom realizacije.

Predstavnici Bazena su preuzeli na sebe obavezu da se angažiraju maksimalno kako bi Projekat za ovu školsku godinu bio realizovan u potpunosti do kraja juna i prihvatili su sugestije za određene segmente realizacije.