U utorak, 14. decembra 2021. godine, Olimpijski bazen Otoka je posjetila gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić.
Ovu posjetu, gradonačelnica je iskoristila za obilazak i upoznavanje sa načinom funkcionisanja objekta.

Tokom sastanka prezentirane su aktivnosti na kojima se trenutno radi, kao i o projektima, koji slijede. Ovom prilikom predstavljeni su i projekti edukacije, sporta i rekreacije, koji se aktivno realiziraju kao i mogućnosti unaprijeđenja istih.

Gradonačelnica je pohvalila način održavanja i funkcionisanja objekta, te istakla da će Gradska uprava Grada Sarajeva i u budućnosti podržavati aktivnosti Bazena, a koje se tiču unaprijeđenja sportskih, zdravstvenih, edukativnih i drugih segmenata društva.