• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 08. DECEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 02. DECEMBRA;

Poništenje postupka nabavke broj: 737-7-2-17-3-3/15

Rješenje o poništenju postupka nabavke usluge prevoza učenika sa područja općina Stari Grad Sarajevo i Novi Grad Sarajevo za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.