• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 16. JANUARA; utorak i četvrtak počinju od 09. FEBRUARA;

Otvoreni postupak za nabvaku usluge izrade projekta plivačke platforme

Dodatno obavještenje broj: 737-1-2-60-3-6_17 za Otvoreni postupak za nabvaku usluge izrade projekta plivačke platforme u velikom bazenu sa uslugom ugradnje i obuke radnika potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Više detalja možete pogledati na sljedećem linku: http://bazen.ba/Dodatno-obavjestenje-o-nabavci-broj-737-1-2-60-3-6_17.pdf