• Poštovani korisnici, novi ciklus Škole plivanja za grupu ponedjeljak - srijeda - petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinje 15. aprila. U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Ostvarena još jedna poslovna saradnja

JP „Olimpijdki bazen Otoka“ u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu podržalo je studentski projekt Ad Campaign Challenge koji se tradicionalno održava u sklopu druge godine I ciklusa studija na predmetu „Upravljanje marketing komunicranjem“, pod mentorstvom prof. dr. Nenada Brkića i ass. mr. Denisa Berberovića.

Studenti su imali zadatak da napišu marketing komunikacijsi plan za JP „Olimpijski bazen Otoka“ i u konačnici ga prezentuju pred žirijem koji su činili njihovi mentori i predstavnici Preduzeća. Na projektu je učestvovalo 12 grupa (60 studenata), a najbolje tri ekipe su nagrađene korištenjem usluga koje pruža JP „Olimpijski bazen Otoka“.

Prvo mjesto na ovom takmičenju su ostvarili studenti: Tatjana Rakić, Šejma Gačanin, Adisa Potura i Lejla Šemović. Drugo mjesto su ostvarili Azra Makota, Alisa Osmani i Senida Nalo, te treće mjesto su ostvarili studenti Amra Kapetanović i Jasmin Šutrović.

Profesor Nenad Brkić izrazio je veliku zahvalnost navedenoj saradnji.
„Dugi niz godina radimo na razvoju saradnje između akademske zajednice i poslovnog sektora u Bosni i Hercegovini. Ove godine naš cijenjeni partner je bio Olimpijski bazen Otoka čija je misija da, pored ostalog, bude lider u edukaciji neplivača i promociji plivačke rekreacije građana. Vjerujemo da je rad na zajedničkom projektu predstavljao novi iskorak u razvoju naše saradnje i ostvarivanju sinegrijskog efekta koji će biti od obostrane koristi, ali i od koristi za društvo. Nama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je u interesu da se naši studenti još tokom studija suoče sa stvarnim situacijama, zahtjevima i problemima u svakodnevnom poslovanju organizacija. To je jedini pravi način da podignemo njihovu spremnost za radni anganžman nakon završetka studija.“

„Projekt podrazumjeva podsticanje saradnje između akademske zajednice i poslovnog sektora gdje studenti imaju priliku da teoretska znanja koja steknu tokom školovanja primjene na konkretnom primjeru. JP „Olimpijski bazen Otoka“ će nastaviti da podržava mlade ljude i pozitivne priče poput ovog projekta.“ kazao je pomoćnik direktora za ekonomske poslove i marketing Muhidin Zametica.