• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Održan radni sastanak

Na Olimpijskom bazenu Otoka danas je održan sastanak između ministra za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo Elvira Kazazovića i direktora JP “Olimpijski bazen Otoka” sa predstavnicima Gradske uprave Grada Sarajeva i sarajevskih općina.

Tema sastanka bila je sistemsko riješavanje škole plivanja, čime bi se pristupilo ispunjavanju odredbi iz Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, vezanih za ovu oblast.

Zajednički stav svih prisutnih bio je da će u skladu sa finansijskim mogućnostima podržati realizaciju ovog projekta. Na ovaj način društvena zajednica bi podržala finansiranje i korištenje Olimpijskog bazena Otoka.
Sistemskim riješavanjem škole plivanja će se stvoriti uslovi za uvođenje trećeg časa Tjelesnog odgoja za učenike četvrtih razreda osnovnih škola.