• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 16. JANUARA; utorak i četvrtak počinju od 09. FEBRUARA;

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača robe hemijskog sredstva

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1418-11/17 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge baždarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu uz ododatno obavještenje broj: 737-7-1-126-3-10/17.