• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 21. JULA; utorak, četvrtak, subota od 05. AVGUSTA.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvaku usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabvaku usluge čišćenja/održavanja u posebnim uslovima – higijeničarke za potrebe Preduzeća za 2016. godinu broj: 737-7-2-102-3-14/15.