• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1070-7/16

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:04-2-1070-7/16 za Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita za potrebe JP”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.