• Poštovani korisnici, Uvažavajući naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a koje se odnose na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom koronavirusa (COVID 19), nadležni organi Preduzeća donijeli su odluku o obustavljanju pružanja svih usluga Olimpijskog bazena Otoka do daljnjeg. Hvala na razumijevanju.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku usluge prevoza učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za potrebe realizacije projekta škole plivanja za 2020. godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećim linkovima:

http://bazen.ba/Odluka-ponistenje-postupka-javne-nabavke-škola-plivanja-otvoreni.pdf

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE – 737-1-2-16-4-6/20