• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 01. JULA; utorak i četvrtak počinju od 30. JUNA;

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Izvođenje radova na zatvaranju terase bazena Otoka”