• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 29. novembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 5. decembra; U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Odluka o pismenoj saglasnosti za izmjenu cjenovnika

Broj: 01-2-01-2-673-1/20
Sarajevo, 14.07.2020.godine

Na osnovu člana 29. i 31. Statuta JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o.Sarajevo i člana 5. i 10. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor elektronskim putem, jednoglasno je donio:

ODLUKU o pismenoj saglasnosti

I

Daje se pismena saglasnost na izmjenu cjenovnika, kako slijedi:

– Cijena usluge pod rednim brojem 83. – zakup prostora za postavljanje reklame mijenja se i iznosi 8,00 KM (cijena po m 2 mjesečno bez ukalkulisanog PDV), i uvodi se pod redni broj 83e);
– Dodaje se nova usluga pod rednim brojem 83.f) – zakup vanjske plohe – fasada objekta za postavljanje reklame i utvrđuje cijena u iznosu od 13,00 KM (cijena po m 2 mjesečno bez ukalkulisanog PDV). Štampa i postavljanje banera nisu uključeni u cijenu.

II

Zadužuje se Uprava JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo da prilikom pripreme ugovora o zakupu prostora iz člana I ove Odluke, u odredbama ugovora navede da je zakupac obavezan plaćati taksu u skladu sa pozitivnim propisima.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se oglasnoj tabli u sjedištu Preduzeća.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj: 29/05), Zaključka Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo broj: 01-1-303/20 od 16.03.2020. godine, Naredbe Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine, Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Preporuke Federalnog ministarstva zdravstva broj:01-33-1490/20 od 13.03.2020.godine, i Mjera izdatih od Kolegija Gradonačelnika Grada Sarajeva, JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo u period proglašenja stanja nesreće obustavio je pružanje usluga korisnicima.

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica po poslovanje Preduzeća, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor je razmotrio opciju smanjenja cijena, kao i uvođenja nove usluge u pravcu zakupa vanjske plohe i istu smatra opravdanom. Imajući u vidu naprijed iznijeto, donijeta je Odluka o pismenoj saglasnosti.

Predsjednica Nadzornog odbora
Amina Mujkić