• Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju 15. maja, a utorak - četvrtak - subota počinju 30. maja. U sklopu promotivne akcije "Budi fit prije i tokom ljeta!" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Odluka o odbacivanju ponuda u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opreme

Odluka o odbacivanju ponuda i poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-986-8/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opreme za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.