• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Odluka o odbacivanju ponuda u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opreme

Odluka o odbacivanju ponuda i poništenju postupka javne nabavke broj: 04-2-986-8/18 u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opreme za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.