• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 01. AUGUSTA; utorak i četvrtak počinju od 11. AUGUSTA;

Odluka o izboru osiguranja imovine i lica za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu