• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. SEPTEMBRA;

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva