Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-926-9/18 od 03.09.2018.godine u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja učesnika Desetog međunarodnog vaterpolo turnir europskih šampiona „Sarajevo Champions Challenge 2018„ za 2018. godinu.