• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1055-8/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1055-8/17 od 20.09.2017.godine u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku goriva, ekstra lakog lož ulja i auto opreme za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo broj: 04-2-1055-2/17 od 14.09.2017.godine.