• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača u postupku javne nabavke za preužanje ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača u postupku javne nabavke za preužanje ugostiteljskih usluga (organizacije iftara) za potrebe Vijećnice iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama.