• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJINIJEG PONUĐAČA – HOTELSKI SMJEŠTAJ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja učesnika Sedmog međunarodnog vaterpolo turnira europskih šampiona „Sarajevo Champions Challenge 2015“  za potrebe JP”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.