• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 10. NOVEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 02. DECEMBRA;

Odluka o izbor najpovoljijeg ponuđača Broj: 04-2-1433-7/18

Odluka o izbor najpovoljijeg ponuđača Broj: 04-2-1433-7/18 od 30.01.2019.godine u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku robe – hemijskog sredstva – gasnog hlora i usluge bažadarenja hlornih boca za sisteme bazenske tehnike za potrebe Preduzeća za 2019.godinu.