• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 16. JANUARA; utorak i četvrtak počinju od 09. FEBRUARA;

Obavještenje o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora

Obavještenje o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo možete pogledati skenirano na sljedećem linku: http://bazen.ba/Ponistenje-scan-potpisan.pdf