• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 10. NOVEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 02. DECEMBRA;

Obavještenje o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora

Obavještenje o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora J.P. “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo možete pogledati skenirano na sljedećem linku: http://bazen.ba/Ponistenje-scan-potpisan.pdf