• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj: 737-7-1-76-3-10/20 za nabavku goriva

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj: 737-7-1-76-3-10/20 za nabavku goriva za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

Više informacija pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavještenje-o-nabavci-broj-737-7-1-76-3-10-20.pdf