Obavještenje o nabavci broj : 737-7-1-134-3-11/18 za Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku robe hemijskih sredstava za bazensku tehniku za potrebe JP”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2019.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Obavjestenje-o-nabavci-737-7-1-134-3-11_18.pdf