Obavještenje o nabavci broj : 737-7-1-114-3-9/18 za Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku goriva za potrebe JP”Olimpijski bazen Otoka” d.o.o.
Sarajevo.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/NOVO-DODATNO-OBAVJESTENJE-O-NABAVCI-737-7-1-114-3-9_18-31.10.18-u-0856sati.pdf