• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 737-7-2-56-3-6/22

Nabavka usluge osiguranja imovine i lica za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2022.godinu.

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2022/06/470fc003-b595-45ce-b62c-3dc6ebf5524e.pdf