• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Obavještenje o nabavci 737-7-1-96_21

Obavještenje o nabavci 737-7-1-96_21. Više detalja pogledajte na sljedećem linku:

Report_737-7-1-96_21