• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 13. OKTOBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 30. SEPTEMBRA;

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 737-7-1-35-3-9/21

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/f5d0a29a-67d1-4fdb-84a8-1f6f43bb0dca.pdf