• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 23. NOVEMBRA; utorak i četvrtak počinju od 15. DECEMBRA;

Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 737-1-2-1-5-6/16

Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 737-1-2-1-5-6/16 u postupku navake usluge fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine sa uslugom spasioca vode i održavanje prostora u posebnim uslovima.