• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 08. DECEMBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 02. DECEMBRA;

Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 737-1-2-1-5-6/16

Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 737-1-2-1-5-6/16 u postupku navake usluge fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine sa uslugom spasioca vode i održavanje prostora u posebnim uslovima.