• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 15. MAJA; utorak i četvrtak počinju od 09. MAJA;

Škola plivanja

Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 07. FEBRUARA; utorak, četvrtak, subota od 18. FEBRUARA;