Poštovani korisnici,

Zbog tehničkih kvarova na filtracionom postrojenju i sistemu automatske regulacije, Rekreacijski (mali) bazen nije bio u funkciji, u jutarnjim
satima u četvrtak, 12. decembra 2019. godine.

U toku su zamjene bitnih komponenti i kablova, te sprječavanje curenja na liniji vodnog napajanja. Očekuje se da će sa radom nastaviti u popodnevnim satima.

Hvala na razumijevanju,