• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 12. februara, a utorak, četvrtak i subota (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 27. februara; U sklopu promotivne akcije "Jesen-zima na Olimpijskom" samo za vas donijeli smo akcijske cijene Škole plivanja koje možete pogledati klikom OVDJE.

Nastavljene aktivnosti na promociji Inicijative za kategorizaciju cijena energenata za sportske objekte u Kantonu Sarajevo

Danas (10.06.2015.), u komleksu Olimpijskog bazena Sarajevo održan je radno – konsultativni sastanak Uprave Preduzeća sa menadžerima sportskih kolektiva/kompanija sa područja KS, pomoćnika načelnika sarajevskih općina za društvene djelatnosti, te predstavnika resornog ministarstva u Vladi Kantona Sarajevo, sa ciljem ažuriranje i konkretizacije aktivnosti i zaključaka o finaliziranju zajedničke inicijative za ostvarenje olakšica/benefita kod plaćanja energenata u subjektima koji upravljaju/gazduju sportskim objektima na području Kantona Sarajevo.

Zajednički je zaključak svih prisutnih da se Inicijativa koja je ranije usvojena proslijedi općinskim vijećima na području Kantona Sarajevo i općinskim načelnicima, kako bi dobila podršku navedenih pravnih subjekata i koja bi nakon toga bila prosljeđena Skupštini i Vladi Kantona Sarajevo na daljnje procesuiranje, u smislu donošenja akekvatnih izmjena zakona i usvajanja određenih podzakonskih akata koja regulišu navedenu problematiku.

Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici JU “KSC” Vogošća; JU “KSC” Ilijaš; JU “KSC” Ilidža; JP “LOKOM” Novi Grad Sarajevo; Centra Skenderija; Ministarstva komunalne privrede u Vladi KS; Službe za društvene djelatnosti Općine Ilijaš, Službe za društvene djelatnosti Općine Novo Sarajevo; Službe za društvene djelatnosti Općine Ilidža.

Inicijator i domaćin ovog sastanka bila je Uprava JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo.