• Poštovani korisnici, Novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak počinju od 13. OKTOBRA; utorak, četvrtak i subota počinju od 28. OKTOBRA;

Nabavka usluge – redovnog servisa klima komore Menerga

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/nabavka-usluge-redovnog-servisa-klima-komore-Menerga.pdf