• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge prepakivanja pumpi, demontaža, viklovanje i montaža pumpi, te nabavku robe novih pumpi uz uslugu njihove ugradnje

Nabavka usluge prepakivanja pumpi, demontaža, viklovanje i montaža pumpi, te nabavku robe novih pumpi uz uslugu njihove ugradnje – Report_737-8-2-51_20

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/obavještenje-o-nabavci-prevoz-učenika-737-1-2-49-3-8_2.pdf