• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 06. septembra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 12. septembra;

Nabavka usluge premotavanja i servisiranja namotaja radnih elektromotora

Nabavka usluge premotavanja i servisiranja namotaja radnih elektromotora na različitim pumpama, zamjenu ležajeva i ventilatora motora i pumpi, te nabavku robe novih motora i pumpi za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu.

Više detalja možete pogledati na sljedećem linku: http://bazen.ba/Nabavka-usluge-premotavanja-i-servisiranja-namotaja-radnih-elektromotora-Report_737-8-2-14_17.pdf