Nabavka usluge osiguranja imovine i lica za potrebe JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2022.godinu

Više detalja pogledajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/wp-content/uploads/2022/08/Report_737-7-2-56_22.pdf