• Poštovani korisnici, novi ciklusi škole plivanja za grupe: ponedjeljak, srijeda i petak (OBUKA NEPLIVAČA) počinju od 04. oktobra, a utorak i četvrtak (USAVRŠAVANJE TEHNIKA ZA PLIVAČE I POLU-PLIVAČE) počinju od 24. oktobra;

Nabavka usluge osiguranja imovine i lica

Nabavka usluge osiguranja imovine i lica za potrebe JP“Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2017.godinu;

Više detalja pročitajte na sljedećem linku: http://bazen.ba/Report_737-7-2-32_17-Nabavka-usluge-osiguranja-imovine-i-lica-za-potrebe-JP“Olimpijski-bazen-Otoka“-d.o.o.-Sarajevo-za-2017.godinu.pdf